Theme Preview Rss

Search This Blog

JAHITAN TAHUN 5

ASAS ALATAN TANGAN JAHITAN

AKTIVITI PROJEK KERJA KAYU TAHUN 6
KEBUN SAYURAN KEMAHIRAN HIDUP
OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP


LATAR BELAKANG BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP SK TAIPING

Bengkel Kemahiran Hidup ini merupakan salah sebuah bilik khas yang diwujudkan pada tahun 2002. Bengkel ini terletak di bangunan Blok F Sekolah Kebangsaan Taiping. Bangunan Blok F ini merupakan bangunan baru yang di bIna pada tahun 2002. Setelah siap bangunan ini dibina pihak Pentadbiran telah mewujudkan satu bilik khas untuk dijadikan Bengkel Kemahiran Hidup sejajar dengan keperluan pendidikan terkini. Mata pelajaran Kemahiran Hidup ini memerlukan bilik khas untuk dijadikan tempat Pengajaran dan Pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementertian.
Kewujudan Bengkel ini akan menarik minat murid terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup selaras dengan Objektif Kemahiran Hidup iaitu sebagai elemen untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat dan estetika murid dalam bidang kemahiran hidup. Mata pelajaran ini lebih kepada aspek amali dan dengan wujudnya bengkel ini pihak sekolah dapat meningkatkan kualiti asas kemahiran hidup seterusnya menjadikan ianya sebagai satu mata pelajaran yang paling digemari. Guru-guru akan lebih mudah untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih interaktif.

FUNGSI BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP

FUNGSI
BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP

Bengkel ialah tempat untuk guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid serta membuat kerja amali dan menjalankan aktiviti. Bengkel perlu diurus dengan cekap.

1. Menyediakan tempat untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif,
bersesuaian dengan mata pelajaran dan memberangsangkan.
2. Meningkatkan penguasaan kemahiran proses manipulatif di kalangan murid.
3. Merangsang dan menjana minda murid
4. Bengkel yang berkualiti akan menjadi pencetus idea kepada murid-murid bagi menghasilkan
inovasi dan reka cipta.
5. Mewujudkan suasana kelaianan dan dapat menarik minat murid-murid dan guru mata
pelajaran Kemahiran Hidup.
6. Memaksimumkan penggunaan kelengkapan di kalangan murid terhadap pelajaran inovasi dan
reka cipta dengan penyediaan bahan dan alatan tangan yang lengkap.
7. Memberikan pendedahan asas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan
dan menyampaikan kepentingan kemahiran di dalam kehidupan seharian.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


STRUKTUR ORGANISASI PENTADBIRAN KEMAHIRAN HIDUP SK TAIPING 2009